CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Društvo za kulturu „Kablovi“


Adresa:

Dragiše Brašovanija 2
35000, Jagodina

Telefon:

0668433162

Osnovan

1952

Direktor ansambla / kontakt osoba

Oliver Jovanovski

Kratak istorijat ansambla

Društvo za kulturu “Kablovi” je formirano 1952. godine i od tada je jedan od nosilaca kulturnog života grada Jagodine. Društvo okuplja nekoliko sekcija: folklornu, muzičku, pozorišnu, likovnu, literarnu. Najveća i najaktivnija je folklorna sekcija društva. Trenutno ima preko 260 aktivnih članova u 6 kategorija. Naši prvi i drugi, kao i mlađi ansambli su putovali i učestvovali na brojnim festivalima i kulturnim razmenama u zemlji i širom Evrope.

Do smo nastupali i reprezentovali srpsku kulturu i tradiciju u sledećim zemljama: Grčka, Bugarska, Makedonija, Ukrajina, BiH, Poljska, Holandija, Nemačka, Italija, Mađarska, Austrija, Belorusija, Rumunija, Češka, Portugalija, Španija… i sa ovih brojnih putovanja naši ansambli su doneli različite nagrade i priznanja. Dobitnici smo „Oktobarske nagrade“Grada Jagodine, „Zlatne plakete“ Saveza amatera Srbije kao i višestruki dobitnici „Kristalne prizme“ koju je dodeljivala Kulturno prosvetna zajednica grada Jagodine.

DZK Kablovi“ godinama neguje tradiciju i kulturu kroz igre i pesme naroda Srbije sa ciljem da tu našu kulturnu baštinu otrgne od zaborava i istu prene mlađima što i uspešno čini već 65 godine.

Trenutno DZK "Kablovi" u svom repertoaru imaju 21 koreografiju i 27 kompleta nošnji.
DZK "Kablovi" ima svoj ansambl koji se sastoji od 12 muzičara.

Takođe, svakog ponedeljka od početka jula do kraja avgusta, DZK "Kablovi" organizuje "Letnju scenu", besplatne koncerte u centru grada na kojima nastupaju brojni gosti iz zemlje i inostranstva.