CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

KUD Boleč


Adresa:

7. jula 1
11307, Beograd-Boleč

Telefon:

00381118062845

Osnovan

1956

Direktor ansambla / kontakt osoba

Vinko Tončev

Kratak istorijat ansambla

KUD Boleč postoji više od 60 godina i trenutno broji preko 200 članova. Društvo se može pohvaliti brojnim nastupima i inostranim turnejama, kao što su Italija, Rusija, Alžir, Španija, Portugalija, Francuska, Poljska i još mnoge zemlje, a jedno su od retkih društava u Srbiji koje je gostovalo u SAD-a 2 puta 1992.god.i 2016.god. Društvo gde god da se pojavilo, ostavilo je utisak odlično uigranog ansambla, ali i grupe uvek spremne za lepo druženje, što je i osnovna ideja njihovog postojanja.
Društvo nastupa sa raznim koreografijama i to: igre iz Srbije, igre iz Leskovca, igre iz Vranjskog polja , Vlaške igre, igre iz Vranja, koje su poznate od priznatih i poznatih koreografa Milorad Lonić, Ivica Ruptak , Radojica Kuzmanović, Borivoje Talevski.