CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Kulturno umetničko društvo „Abrašević“


Adresa:

Stanoja Bunuševca bb
18000, Niš

Telefon:

0631115021

Osnovan

1905

Direktor ansambla / kontakt osoba

Violeta Jović

Kratak istorijat ansambla

Biografija KUD „Abrašević” Niš
Pre više od jednog veka, davne 1905. godine, osnovano je Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ Niš, koje je radilo pri Veću sindikata. Međutim, ovo Društvo smatrano je ne samo sindikalnim, već i radničkim, pa i gradskim kulturno-umetničkim društvom.
Društvo je, kako i većina tada osnovanih Kulturno-umetničkih društava dobilo ime revolucionarnog pesnika Koste Abraševića. Decenijama je okupljalo školsku, studentsku i radničku omladinu i bilo drugi dom, utočište, scena na kojoj mladi ljudi ostvaruju svoje ideje i opredmećuju svoje talente.
Svoj najveći sjaj i popularnost KUD „Abrašević“ Niš dostiže 80-ih i 90-ih godina, kada je postizao najveće uspehe i proputovao gotovo čitav svet. U sastavu društva funkcionisale su raznovrsne sekcije, a najdominantnije i najaktivnije od njih bile su folklorni ansambl, muzička i dramska sekcija, književni klub i recitatorska grupa „Kavtarinke“, a krajem 80-ih i početkom 90-ih godina pri KUD-u „Abrašević“ Niš radila je i muzička škola harmonike, gitare, violine i drugih instrumenata.
Zahvaljujući Niškom kulturnom centru, kao ustanovi u kulturi Grada Niša, koji je prepoznao potrebu postojanja Društva koje bi negovalo tradicionalnu kulturu našeg podneblja, KUD „Abrašević“ Niš dobija prostorne uslove za rad, sa nepromenjenom misijom ‒ da se izvorno muzičko i folklorno stvaralaštvo ne zaboravi i ne ugasi. Toj misiji svesrdno pomažu mladi entuzijasti, koji su nakon višegodišnjeg iskustva shvatili kolika je potreba za oformljavanjem ovakvog društva u jednom velikom gradu kao što je Niš. Društvo je za kratko vreme ne samo obnovilo svoj rad, već je postalo značajan činilac kulture Grada Niša.
KUD „Abrašević“ Niš neguje izvorno i koreografisano umetničko stvaralaštvo u okviru muzičke (vokalno-instrumentalne) i folklorne sekcije.
Muzička sekcija je iznedrila veliki narodni orkestar koji okuplja vrsne obrazovane muzičare na savremenim i tradicionalnim instrumentima i beleži značajne nastupe u zemlji i inostranstvu, samostalno i u saradnji sa folklornom sekcijom.
Folklorna sekcija, kao najbrojnija i najaktivnija ima dečji ansambl, pripremni ansambl, koncertni ansambl, izvornu grupu i ansambl veterana. Starosna struktura aktivnih članova Društva je od 5 do 75 godina.
Obnovljen je i rad Književnog kluba KUD „Abrašević“, koji okuplja značajne književne stvaraoce iz Niša i okoline, a svoj rad ostvaruje ne samo kroz istraživanje i negovanje tradicionalnog narodnog govora i stvaralaštva na govoru naroda južne i jugoistočne Srbije, već usmerava aktivnosti ka organizovanju književnih večeri, tribina, promocija i promociji savremenog književnog stvaralaštva, s posebnim osvrtom na književno stvaralaštvo mladih ljudi.
Radom Kulturno-umetničkog društva „Abrašević“ rukovode mladi ljudi, aktivni u svim oblastima rada Društva, uz pomoć i podršku dugogodišnjih članova Društva i kulturnih poslenika u oblasti amaterskog kulturnog stvaralaštva. Radu Društva doprinose i članovi gradskih struktura i lokalne samouprave. Ovakav spoj mladosti i iskustva daje rezultate.
Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ beleži brojne zapažene nastupe na značajnim festivalima i manifestacijama domaćeg i međunarodnog karaktera, gde pored lepote i bogatstva kulturne riznice našeg naroda prezentuje primerno ponašanje i otvorenost za saradnju. Ostvarena je saradnja sa kulturno-umetničkim društvima koja nose ime „Abrašević“, ali i sa drugim renomiranim ansamblima u zemlji i inostranstvu.
Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ na svom programu ima muziku i igre iz svih krajeva Srbije, sa posebnim aspektom na južnu i jugoistočnu Srbiju. Posebna pažnja posvećuje se autorizaciji koreografija, autentičnosti koraka, nošnje i muzike, kao i negovanju izvornog stvaralaštva.
KUD „Abrašević“ vraća svoje mesto na kulturnoj mapi Grada Niša uz podršku svoga Grada, sa misijom da lepotu kulturne baštine našeg podneblja neguje, unapređuje i s ponosom pokaže celom svetu.