CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Kontakt


Međunarodni savet organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture
Nacionalna sekcija Srbija

Svetog Dimitrija 2/II
22000 Sremska Mitrovica
Srbija

email: cioff-serbia@cioff.org