CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

O CIOFF-u


CIOFF®, Međunarodni savet organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels) osnovan je 1970. godine u Konfolens u Francuskoj. Cilj je organizacije, između ostalog, unapređenje festivala folklora širom sveta, poboljšanje kvaliteta programa festivala, a samim time i festivalskih grupa, ujednačenje uslova koje treba da obezbede festivali grupama koje nastupaju (ishrana, smeštaj, džeparac, zdravstveno i životno osiguranje učesnika idr.) .

Organizacija deluje kao nevladina organizacija Sedište organizacije je u Parizu. Organizacija trenutno broji 90-ak članova-država što redovnih što pridruženih, širom sveta po principu jedna država 1 organizacija (nacionalne sekcije). Deluje po sektorima koji su osnovani na geografskom principu: severno evropski sektor, Srednje evropski , Južno evropski-afrički , Azijsko-okeanijski , Latino američki i Severno američki. Organizacija uživa podršku UNESCO-a posebno u oblasti zaštite nematerijalne Kultuno baštiine zapisane u UNESCO konvenciji o zaštiti nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. Stalni predstavnik CIOFF® u UNESCO-u je gđa Magdalena Tovornik iz Slovenije.

Nacionalna sekcija Srbije osnovana je 1995.godine i od tada je je aktivno delovala u posredovanju prilikom obezbeđenja folklornih grupa iz inostranstva za učešće na našim festivalima kao i obezbeđenju učešća naših ansambala na međinarodnim folklornim festivalima u okviru CIOFF-a. 1999. godine nacionalna sekcija Srbije je bila domaćin kongresa sektora Južna evropa i severna afrika koji je uspešno organizovan.Sve do 2009. godine Nacionalna sekcija je delovala pod okriljem CIOFF-a.ali na žalost od tada je isključena iz ove međunarodne organizacije zbog niza poteškoća i propusta u radu. 2011. godine je pokušano da se oživi rad sekcije ali bez uspeha. Konačno krajem 2014. godine na godišnjoj skupštini doneta je odluka o ponovnom oživljavanju nacionalne sekcije. Izabran je novi upravni odbor na čelu sa Draganom Đorđevićem i preduzeto sve što je potrebno kako bi se sekcija ponovo vratila u međunarodnu organizaciju. Na godišnjoj skupštini CIOFF-a 2015. godine koja je održana u Peruu Srbija je ponovo dobila status punopravnog člana (Full member) u međunarodnoj organizaciji CIOFF.U maju mesecu 2018. godine Nacionalna sekcija CIOFF Srbije je bila domaćin kongresa  sektora južna Evropa koji je održan u Nišu i na kom je učestvovalo 18 zemalja.Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO pri ministarstvu spoljnih poslova republike Srbije je prihvatila pokroviteljstvo nad devet međunarodnih festivala u Srbij,i koji rade pod okriljem nacionalne sekcije CIOFF Srbije. Danas nacionalnu sekciju Srbije čini oko pedesetak članova devet festivala i oko tridesetak ansambala koji deluju u pravcu očuvanja nematerijalne kulturne baštine Srbije kroz prezentaciju naše folklorne tradicije na festivalima širom sveta i kroz predstavljanje drugih kultura na festivalima koje organizujemo u Srbiji. .