CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Bečej folk fest


Datumi (od / do)

13.08.2024 - 17.08.2024

Kategorija:

Omladinski

Adresa:

Gerberovih 2
21220, Bečej

Organizator:

ANIP Đido

Telefon:

021/6911100

E-pošta:
Prosečan broj zemalja učesnika po godini

5

Osnovan

2017.

Smeštaj učesnika

Hotel

Direktor festivala / kontak osoba

Goran Dumanović