CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Interetno festival


Datumi (od / do)

17.08.2024 - 22.08.2024

Kategorija:

Omladinski

Adresa:

Trg Košuta Lajoša 4
24000, Subotica

Telefon:

0038124557033

E-pošta:
Prosečan broj zemalja učesnika po godini

8-10

Osnovan

2002