CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Razigrana Mladost


Datumi (od / do)

25.05.2024 - 28.05.2024

Kategorija:

Dečji

Adresa:

Cara Dušana 3
22330, Nova Pazova

Organizator:

KUD Mladost

Telefon:

00381 63 7704 333,

Prosečan broj zemalja učesnika po godini

4-5 plus ansambli iz Srbije

Osnovan

2006

Kratak istorijat festivala

Datum održavanja: druga polovina maja traje tri dana