CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Razigrana Mladost


Datumi (od / do)

24.05.2023 - 27.05.2023

Kategorija:

Dečji

Adresa:

Cara Dušana 3
22330, Nova Pazova

Organizator:

KUD Mladost

Telefon:

0038122323663

E-pošta:
Prosečan broj zemalja učesnika po godini

3-4 plus ansambli iz Srbije

Osnovan

2006

Kratak istorijat festivala

Datum održavanja: druga polovina maja traje tri dana