CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

52. CIOFF svetski kongres


Redovan Svetski godišnji kongres je održan po 52. put. Ovaj put u Osijeku- Hrvatska od 03. 12. novembra 2023. godine. Na kongresu je bilo prisutno oko 160 delegata i članova delegacija iz celog sveta . Ovaj kongres se može smatrati istorijskim jer pored toga što su između ostalog na dnevnom redu bili redovni izbori, po prvi put su nastale kompletne promene na svim nivoima od predsednik CIOFF-a, potpredsednika, sekretara, blagajnika, predsednika komisija do predsednika sektora . Dakle kompletno novo rukovodstvo i nada da će ova organizacija krenuti nekim novim putem ka stukturnoj, organizacionoj i tehničkoj modernizaciji. Za predsednika CIOFF-a je izabran Kanađanin Kristijan Hidalgo Mazei, potpredsednik za administrativna pitanja je Kristina Medarić iz Hrvatske, podpredsednik za kulturu je  Marselo Fiaero iz Čilea, blagajnij je Bart De Wite iz Belgije i sekretar Laura Zoso iz Švajcarske. Izabrani su i novi predesdnici komisija , sektora i predsednik Youth-a Konstantinos Tolis iz Grčke. Pored izbora bitno je istaći da se na otvorenom forumu po prvi put razgovaralo o problemima koji muče organizaciju i njene članove počev od komunikacije, kategorizacije festivala, organizacije festivala….U okviru segmenta dobre prakse postoji mogućnost da se predstavi samo šest sekcija i naša nacionalna sekcija je ušla u najuži izbor  i predstavila aktivnosti naše Youth sekcije kroz organizaciju izložbi na festivalima u 2022. i 2023. godini koju je prezentovala Katarina Čović predsednica Youth sekcije.