CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

AKUD „Sonja Marinković“


Adresa:

Dr Vladimira Perića Valtera 3
21000, Novi sad

Telefon:

021458022

E-pošta:
Osnovan

1962

Direktor ansambla / kontakt osoba

Milovan Ognjanović 063/524261