CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

ANIP „Đido“


Adresa:

Maršala Tita 14
21220, Bečej

Telefon:

0216911100

E-pošta:
Osnovan

1980

Direktor ansambla / kontakt osoba

Goran Dumanović 064/3094244