CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

ANIP Smederevo


Adresa:

Karađorđeva 5-7
11300, Smederevo

Telefon:

0641302464

Osnovan

1946

Direktor ansambla / kontakt osoba

Nenad Bajić

Kratak istorijat ansambla

Podaci o društvu:
Nekada KUD "Metkos" i "SARTID" KUD, a od kraja 2005. godine "Gradsko kulturno-umetničko
društvo SMEDEREVO", s ponosom nosi ime grada u kome je nastalo i traje skoro 70
godina (osnovano je 07. februara 1946. godine ). Trenutno ANIP funkcioniše kao deo Centra za kulturu Smederevo.
Tokom proteklih decenija ANIP je okupljao mnoštvo članova koji su radili u više sekcija,
ali se folklorna sekcija tokom vremena, svojim radom i uspesima izdvojila i izrasla u
današnji ansambl narodnih igara i pesama.
Programska orijentacija ansambla narodnih igara usmerena je ka očuvanju, negovanju i
prezentovanju bogate riznice folklora i duhovnog narodnog stvaralaštva srpskog naroda.
Za svoje aktivnosti ansambl narodnih igara i pesama dobitnik je brojnih priznanja od kojih izdvajamo
samo neke:
- SVETOSAVSKA POVELJA,
- OKTOBARSKA NAGRADA GRADA SMEDEREVA,
- BRONZANA PLAKETA SAVEZA AMATERA SRBIJE,
- SREBRNI OPANAK NA FESTIVALU RKUD-VA (specijalna nagrada za stilsko izvođenje
narodne igre),
- NAGRADA ZA STILSKO IZVOĐENJE NARODNE IGRE NA FESTIVALU ZLATNI
OPANAK (Valjevo),
- NAGRADA ZA NAJBOLJU ŽENSKU PEVAČKU GRUPU - VALJEVO 2006,
- POBEDNIK VEČERI NA FESTIVALU ZLATNI OPANAK 2006,
- PRICE OF MAYOR - INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 2015 - ČEVERNY KOSTELEC (ČEŠKA)
U čitavoj istoriji ANIP-a orijentacija je uvek bila na deci i omladini, sa ciljem sticanja
kulturnih navika, potreba i znanja i sa ponosom možemo reći da se nekoliko hiljada mladih
u proteklih šest decenija bavilo različitim vidovima stvaralaštva a najviše tradicionalnom
igrom i muzikom.
Ansambl je gostovao u velikom broju evropskih zemalja. Našim izvođačima je aplaudirala
publika širom Nemačke, Kipra, Grčke, Slovačke, Poljske, Češke, Francuske, Italije, Mađarske,
Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Gostovanja su organizovana kao učešće na
takmičarskim i revijalnim festivalima, humanitarnim programima, svečanim prilikama preko
dva sata. Sa festivala su pristizale medalje za visok plasman i ponovni pozivi,
uspostavljana su nova prijateljstva i pozivi za gostovanje i razmenu programa.
Mi smo svakako i dobri domaćini. Naši gosti su folklorni ansambli iz više gradova i mesta
Srbije, kao i iz drugih država. Oni dolaze i učestvuju sa nama u programima, na
festivalima, čiji smo organizatori, kao i u drugim prilikama.
ANIP trenutno okuplja oko 300 članova i njihov rad je podeljen na više sekcija.
Umetnucki rukovodilac ansambla - Nenad Bajić
Umetnicki rukovodlac pevačkih grupa - Jelena Simić