CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Ansambl doma kulture Pirot


Adresa:

Srpskih vladara 77
18300, Pirot

Telefon:

010321666

Direktor ansambla / kontakt osoba

Милош Јончић 063317899