CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

F.A.“ Branko Radičević“


Adresa:

Vuka Karadžića 10
22000, Sremska Mitrovica

Telefon:

022621194

Osnovan

1965

Direktor ansambla / kontakt osoba

Dragan Đorđević 063/535542