CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

KUD „Sevojno“


Adresa:

Prvomajska bb
31205, Sevojno

Telefon:

031531964

Direktor ansambla / kontakt osoba

Sanja Bosiljčić,Um.rukovodioc Đorđe Delić 066/249288