CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

KUD „Svetozar Marković“


Adresa:

Šumadijska 6
21000, Novi sad

Telefon:

021452533

Direktor ansambla / kontakt osoba

Zoran Pavlović 063/7822220