CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Kulturno-umetničko društvo „ABRAŠEVIĆ“ Beograd


Adresa:

Resavska 76
11000, Beograd

Telefon:

0607619053

Osnovan

1905

Direktor ansambla / kontakt osoba

Dragan Danilović

Kratak istorijat ansambla

Radnička umetnička grupa „Abrašević“ u Beogradu je nastala izrastajući iz dotadašnjeg pevačkog hora i pozorišne grupe Beogradskog radničkog društva, sa zadatkom da nastavi i dalje razvija kulturno-umetničku aktivnost radnika. Osnivanje i aktivnost beogradskog „Abraševića“ pada u vreme nastajanja i intezivnijeg razvoja modernog radničkog i socijalističkog pokreta u Srbiji pod rukovodstvom Srpske Socijal Demokratske Partije i njenih ideologa Radovana Dragovića i Dimitrija Tucovića. Grupa „Abrašević“ osnovana je u Beogradu 30.oktobra 1905.godine po starom kalendaru, odnosno 12.novembra 1905.godine, po novom kalendaru. Prvi predsednik Radničke Umetničke Grupe „Abrašević“ bio je Radivoje Karadžić. U periodu do Drugog Svetskog rata rad „Abrašević“ -a je često bio zabranjivan, a veliki broj članova je učestvovao u NOB, dok je 18 članova „Abraševića“ proglašeno Narodnim Herojima. „Abrašević“ je bio prvo društvo koje je obnovilo svoj rad po završetku rata, samo desetak dana po oslobođenju Beograda, kao i prvo koje je gostovalo u inostranstvu posle rata, u Mađarskoj 1945.godine. Povodom obeležavanja 50 godina postojanja, 1955.godine predsednik SFRJ Josip Broz Tito se prihvatio pokroviteljstva i tom prilikom odlikovao društvo Ordenom zasluga za narod I reda i prisustvovao svečanoj priredbi u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1980.godine povodom obeležavanja 75 godina postojanja „Abrašević“ je dobio najviše državno priznanje Nagradu AVNOJ-a. „Abrašević“ je bio čest gost na priredbama koje su priređivane u čast poseta visokih stranih državnika, najčešće na Brionima i u Palati Federacije u Beogradu, kao što su britanska kraljica Elizabeta, predesdnik SAD Džerald Ford, princ Norodom Sihanuk, predesdnik Egipta Anvar El Sadat,predsednik Libijske Džamahirije Moamer El Gadafi, jordanski kralj Husein, predsednik Kine Hua Guo Feng, predsednik Meksika Luis Ečeverija, premijer Indije Indira Gandi, predsednik Ugande Idi Amin, predsednik Francuske Fransoa Miteran, predsednik DNR Koreje Kim Il Suing i dr.

Abrašević je dobitnik najviših društvenih priznanja i pobednik na mnogobrojnim domaćim i stranim festivalima širom sveta. Gostovao je na svim kontinentima, osim Australije, i jedan je od retkih kolektiva koji može da se pohvali kontinuitetom sopstvenog prisustva na međunarodnoj sceni. Nastupi ansambla narodnih pesama i igara, dečjeg ansambla, kao i mešovitog hora, na najvećim svetskim scenama i kritike koje su ansambli tom prilikom dobili, najbolji su dokaz da je Abrašević već decenijama jedan od najuspešnijih reprezenata nacionalne kulture u inostranstvu. Osnovno umetničko opredeljenje ansambala su umetnička nadgradnja narodnog stvaralaštva kroz stilizaciju pokreta, visok nivo izvođenja, mladost i masovnost. Programe Abraševića osmišljavali su i umetnički obogatili najpoznatiji jugoslovenski i srpski umetnici, dirigenti, koreografi, kompozitori, reditelji, a veliki broj istaknutih i poznatih umetnika svoje karijere započeo je u Abraševiću. Posebna pažnja se poklanja radu sa decom u svim kategorijama stvaralaštva i Abrašević je po tome poznat i van granica zemlje.

Folklorni ansambl je najbrojnija sekcija društva i koji je po svom kvalitetu i renomeu oduvek bio pokretačka snaga društva. Posebnu snagu ansambla predstavljale su generacije vrsnih igrača koje su svojim igračkim umećem omogućavale da ansambl dobije prepoznatljiv izraz, kako u vizuelnom, tako i u tehničkom smislu. Stilizacija pokreta, mladost, masovnost, uvežbanost i vrhunska igračka tehnika, bila su i ostala osnovna obeležja ansambla. Pri folklornom ansamblu postoje tri ansambla, od kojih su dva izvođačka i jedan pripremni i to: Prvi folklorni ansambl, Omladinski ansambl i Pripremni ansambl.