CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Godišnja skupština nacionalne sekcije CIOFF Srbije


Nacionalna sekcija CIOFF Srbije je održala svoju redovnu godišnju skupštinu 14. decembra 2017. godine u prostorijama centra lepih umetnosti „Gvarnerius“ U Beogradu.Na skupštini je bilo prisutno oko tridesetak članova iz cele Srbije.Dnevni red je podrazumevao redovne godišnje narativne i finansijske izveštaje kao i plan rada za 2018. godinu.Predsednik nacionalne sekcije Drahan Đorđević  je podneo izveštaj o radu i plan rada za narednu godinu.Nije bilo primedbi prisitnih na iznešeno,već je kroz komentare članova  konstatovano da naša sekcija radi dobro,da su naši festivali dosta napredovali u sveukupnom smislu ,da se još jedan festival a to je „Orfeo“ iz Majdanpeka od ove godine nalazi na listi CIOFF- ovih festivala te da su pokrenuta još tri nova međunarodna festivala folklora u Bečeju,Obrenovcu i Čačku.Cilj da ovi festivali uz pomoć naše sekcije što pre ispune uslove koje CIOFF propisuje kako bi se našli u klendaru.Kada su u pitanju aktivnosti oko slanja naših ansambala na međunarodne festivale konstatovano je da je u 2017. godini 14 ansambala iz naše sekcije učestvovalo na festivalima širom Evrope i da su svi dobili visoke ocene od organizatora za svoj program.Takođe je konstatovano i da je finansijsko stanje sekcije veoma stabilno i dobro.Centralni događaj u 2018. godini će biti organozacija sastanaka sektora južna Evopa na kom će učestvovati četrdesetak direktora festivala iz 14 zemalja i koji će se održati od 10 – 14. maja 2018. godine u Nišu.To će biti jedinstvena prilika da se predstavi naša folklorna tradicija kroz nastup ansambala koji su čalnovi naše nacionalne skcije. Svi izveštaji i plan rada su usvojeni jednoglasno.