CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Godišnja skupština nacionalne sekcije CIOFF Srbije


 

Nacionalna sekcija CIOFF Srbije je održala svoju redovnu godišnju skupštinu 04. marta 2022. godine u Bečeju, u hotelu „Zlatna obala“ . Domaćin skupštine je bio „Bečej folk fest“ i ANIP „Đido“, koji su uz podršku loklne samouprave odlično ugostili oko četrdesetak predstavnika festivala i ansambala iz cele Srbije koji su prisustvovali godišnjoj skupštini. Skupštinom je predsedavao Mirko Mutapdžić a izveštaje o radu u protekloj godini ,finansijski izveštaj kao i plan rada za 2022. godinu je predstavio predsednik upravnog odbora sekcije Dragan Đorđević. Pre same skupštine održan je i sastanak upravnog odbora na kom su usvojeni svi izveštaji i planovi.Po podnošenju i usvajanju izveštaja o radu u predhodnoj godini, opšti zaključak je da je u vanrednoj situaciji koja je nametnuta pandemijom COVID 19 naša nacionalna sekcije očuvana u organizacionom i finansijskom smislu i da je čak i primila nove članove. Konstatovano je na žalost, da je protekli period ostavio trajne posledice na naše ansamble pa i festivale jer se nije moglo raditi u punom kapacitetu zbog mnogobrojnih ograničenja koja su bila na snazi. Takođe je zaključeno, da će se u tekućoj godini svi festivali održati u redovnim terminima, prema kalendaru i da su pripreme uveliko u toku. Naša sekcije je već uputila nekoliko ansambala na međunarodne festivale a još neki pregovori su u toku.

Na radost svih članova sekcija je ojačana sa nekoliko novih ansambala i sa dva nova festivala koji su ispunili uslove da se uključe u CIOFF porodicu. To su međunarodni festival folklora „Bogatfest“ u Bogatiću koji se održava od 04 – 08. avgusta i internacionalni festival sviranja na tredicionalnim instrumentima iz Vrbasa koji se održava od 19 – 22. maja. Posebno je značajno da nam se pridružio ovaj festival koji nije igračko folklornog tipa nego sviranja na tradicionalnim instrumentima.

Posle oficijelnog dela članovi skupštine su nastavili druženje i razmenu iskustava uz prigodan ručak koji su priredili domaćini.