CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Osnovana Youth sekcija


Na sastanku upravnog odbora koji je održan 13. juna  2019. godine u Sremskoj Mitrovici održana je konstitutivna sednica sekcije mladih (youth).Na sednici su pored članova upravnog odbora prisustvovali i 13 mladih predstavnika koji su na poziv naše nacionalne sekcije delegirani ispred ansambala članica.Posle utvrđivanja strategije delovanja održani su i izbori za rukovodstvo youth sekcije.Za predsednika je izabrana Katarina Čović iz Nove pazove za zamenika predsednika Natalija Stojković iz Niša i za sekretara Miloš Ilić iz Bogatića.U narednom periodu predstoji kompletiranje registracione dokumentacije i uključenje u projekte koje sprovodi youth CIOFF na nivou svetske organizacije.Ovim je naša nacionalne sekcije kompletirala sva organizaciona tela koja bi trebala da ima.