CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

POVRATAK FESTIVALA


Sastanak upravnog odbora nacionalne sekcije CIOFF Srbije održan je 29.aprila 2021.godine.Na dnevnom redu je bio izveštaj o radu u 2020. godini kao i plan aktivnosti za 2021. godinu.

Pandemija COVID 19 prouzrokovala je  ozbiljne posledice  na rad ansambala i na održavanje festivala.U 2020. godini nisu se održavali festivali (u svom uobičajenom obliku) ni u zemlji ni u svetu, osim festivala koji su bili prikazivani u online formatu.Ansambli nisu radili veći deo godine,nije bilo turneja.Bili smo uskraćeni i za regionalne  sastanke CIOFF-a  koji su trebali biti održani u maju 2020, takođe i za veiki godišnji kongres koji je trebao biti održan u Budimpešti sa posebnim programom povodom obeležavanja 50 godina postojanja CIOFF-a.Najveći svetski festival folklora  Folklorijada u Rusiji je otkazana iz istih razloga.

Nacionalna sekcija CIOFF Srbija je  izmirila sve svoje obaveze i pored svih nepredviđenih okolnosti, poslovnu  godina završila  sa  pozitivnim bilansom i finansijski je  stabilna.

Zbog Pandemije KOVID 19 u predhodnoj i ovoj godini i loše finansijske situacije u ansamblima članovi upravnog odbora su doneli odluku da se članarina za 2021. godinu prepolovi.

U 2021. godini se planira  da će svi festivali u Srbiji koji se organizuju pod okriljem nacionalne sekcije  CIOFF Srbije   biti održani u zavisnosti od epidemiološke situacije i mogućnošću učešća ansambala iz inostranstva.