CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Saradnja CIOFF Srbije i Rumunije


Na inicijativu organizatora festivala „Vršački venac“ u Vršcu je održan sastanak predstavnika nacionalnih sekcija CIOFF-a Srbije i Rumunije koji je imao za cilj unapređenje saradnje između ove dve sekcije.Već godinama postoji saradnja između festivala u Vršcu ,Temišvaru ,Nišu i Velikom Trnovu u Bugarskoj koja se ogleda u gostovanju ansambala sa drugih kontinenata  na ovim festivalima.Sada je ta saradnja podignita na nivo nacionalnih sekcija i dogovoreno čvršće povezivanje naših festivala i razmena ansambala za učešće na festivalima u Srbiji i Rumuniji.Nacionanu sekciju CIOFF Ruminije su predstavljali novoizabrani predsednik Adrian Frantescu i direktor festivala u Temišvaru Toma Frantescu dok su ispred naše nacionalne sekcije sagovornici bili Dragan Đorđević,predsednik naše nacionalne sekcije i Olga Petrov ,direktor festivala u Vršcu.Sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave Vršca ,direktor kulturnog centra a veliku pomoć u saradnji nam je pružio Marinel Petrika.Dogovoreni su pravci delovanja u učvršćivanju buduće saradnje.