CIOFF-SERBIA
Međunarodni savet organizatora
festivala folklora i tradicionalne kulture

Nacionalna sekcija Srbija

Sastanak sektora CIOFF južna Evropa 2019.


Састанак сектора CIOFF Јужна Европа je одржан од 16. – 20. маја 2019.године у Битоли-Северна Македонија.Организатор састанка је била организација СОФАМ која окупља фестивале и ансамбле уз Северне Македоније.На овом састанку су учествовали председници националних секција и директори фестивала из 16 земаља: Португалија, Шпанија, Француска,Кипар, Италија, Швајцарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора,Македонија,Бугарска,Грчка,Албанија, Северни Кипар, Азербејџан и Србија укупно око четрдесетак учесника. У оквиру састанка поред уобичајеног дневног реда,извештаји,измене правила,усвајање планова… ове године су и одржани редовни избори на нивоу сектора јужна европа.Изабрано је ново руководство на челу са досадашњом председницом Анна Мариом Боилеау. Састанку је присуствовала и Магдалена Товорник ,представник CIOFF- а у UNESCO која је представила активности CIOFF-а у оквиру UNESCO-аПоред редовних активности организатори су представили учесницима своју нематеријалну културну баштину кроз концерт њихових фолклорних ансамбала.